Onze andere sites
Stichting Parmando

Bestuur & en aanbeveling; beloning bestuur; jaarcijfers

Stichting Parmando kent een driekoppig bestuur en een comité van aanbeveling. In het bestuur hebben zitting:

- Janneke van Bockel: voorzitter
- Pieter Vonk: secretaris
- Jaap van der Woude: penningmeester

Wouter Snip is secretaris van de stichting

Beloningsbeleid bestuur

De leden van het bestuur ontvangen geen vacatiegeld of andere vergoedingen voor hun werkzaamheden voor de stichting.

In het comité van aanbeveling hebben zitting:
- Robert Jan Stips, componist-muzikant
- Ester Naomi Perquin, dichteres
- Sven Arne Tepl, associate Director Conservatorium van Amsterdam
- Marielle Osté, onderwijsdeskundige
- Wim Oosthoek, programmamaker
- Niels van ’t Hoff, cameraman

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

[https://drive.google.com/file/d/1bxrvCzqcbTRLM7ogdjWkcv1x7fm9GgIE/view?usp=sharing]